Niet alle vragen kunnen worden benatwoord omdat de situatie niet is voorgekoemen. voorbeeld: Voortraject vraag 2 en 3: wij hebben u nooit gebeld en kunnen derhalve uw vraag hier eigenlijk niet beantwoorden. Omdat het gehel traject zeer goed is verlopen hebben wij deze dus ook als goed aangemerkt. Wel hebben wij contact via email opgenomen en hier is het traject ook tot volle tevredenheid gelopen. Cijfer: 5/5 Datum: 2012-08-09 21:15:35
Hulp en advies