Hulp nodig? Bel ons: 088-1180800

Onderhoud Plus servicecontract (jaarcontract)

Op voorraad

84,00

 • € 84,00 per jaar inclusief btw
 • 1 x per 2 jaar servicebeurt
 • Het verhelpen van storingen aan uw cv-ketel
 • Géén voorrijkosten
 • Alleen het arbeidsloon en de gebruikte materialen worden u in rekening gebracht (buiten garantie)
Start 12 maanden na plaatsing van uw nieuwe cv-ketel, de prijs wordt jaarlijks geïndexeerd.

Beschrijving

Met een Holland Warmte servicecontract voor uw cv-ketel kunt u gebruik maken van onze eigen 24-uur servicedienst, welke 7 dagen per week, 365 dagen per jaar voor u klaar staat. Wij zijn niet alleen de beste van Nederland maar ook de goedkoopste!

Gedurende de contractduur:

 • Het verhelpen van storingen aan de cv-ketel
 • Géén voorrijkosten
 • Alleen het arbeidsloon en de gebruikte materialen worden u in rekening gebracht (buiten garantie)
 • Eenmaal per twee jaar een servicebeurt

De servicebeurt omvat:

 • Het reinigen van de cv-ketel
 • Het controleren van de afstellingen van de ketel volgens fabrieksspecificaties
 • Het zo nodig opnieuw afstellen van de ketel
 • Het controleren van de appendages op gasdichtheid
 • Het visueel inspecteren van de luchttoevoer en de aansluiting op het rookgasafvoerkanaal
 • Het zo nodig bijvullen van de installatie

Onze servicecontracten vergelijken

Type contractAll-in Extra*BasisOnderhoud Plus
Prijs per jaar incl. btw€ 120,00€ 94,00€ 84,00
Servicebeurten1 x per 2 jaar1 x per 2 jaar1 x per 2 jaar
24/7 storingsdienstokokok
Voorrijkostenokokok
Arbeidsloonokokno
Materiaalkostenoknono

Algemene contractinformatie

 • Onze servicecontracten zijn afsluitbaar voor toestellen tot 45 kW, lopen van 1 januari t/m 31 december en worden geacht – zonder voorafgaande schriftelijke opzegging* door één van de beide partijen voor 31 oktober van het lopende jaar – door te lopen.
 • Betaling dient te gebeuren binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur welke steeds – voorafgaand aan de maand januari – wordt toegezonden.
 • De servicecontracten kunnen op elk moment van de maand ingaan, met voor het storingsservice-gedeelte betaling naar rato van volle maanden van het bedrag, waarbij de maand van ingang de eerste volle maand is.
 • Op het servicebeurt gedeelte van het bedrag wordt geen korting naar rato gegeven.
 • Op al onze servicecontracten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Onderhouds- en Servicecontracten.
 • Al wat u hoeft te doen is onze onderhoudsbrochure cv-ketel aan te vragen en op de bijgaande antwoordkaart aan te geven wat voor servicecontract u kiest.
 • De prijzen van de servicecontracten kunt u op deze website vinden.
 • De keuze voor een contract is afhankelijk van uw cv-ketel.

Tariefsverhogingen boven de indexering geeft u het recht het contract binnen 30 dagen, nadat de tariefsverhoging aan u is medegedeeld, schriftelijk op te zeggen vanaf de ingangsdatum van deze tariefsverhoging.

Uitsluitingen

 • Eenvoudige ‘doe het zelf handelingen’ die tijdens het stookseizoen nodig kunnen blijken zoals het bijvullen en ontluchten van de installatie, onderhoud aan leidingen, leidingsappendages, kamerthermostaat en radiatoren.
 • Storingen die het gevolg zijn van zelf sleutelen of het sleutelen van derden aan de installatie.
 • Storingen die het gevolg zijn van het niet laten uitvoeren van reparaties of werkzaamheden die door Holland Warmte noodzakelijk werden geacht.
 • Storingen die het gevolg zijn van onvoldoende gas, water of elektra zoals bijvoorbeeld een dicht staande gaskraan, kalkafzetting of een defecte zekering.
 • Storingen als het gevolg van stormschade, bevriezing van de installatie of bliksem
 • Alle werkzaamheden welke zich bevinden buiten de mantel van de ketel

Andere suggesties…