Het lukte de monteur niet om met de thermostaat Easy een verbinding met WIFI (KPN) tot stand te brengen, alhoewel ze daarvoor hun uiterste best hebben gedaan. Uiteindelijk heeft een medewerker van KPN op mijn verzoek - door betrokkene via internet toegang tot mijn PC te geven - het probleem opgelost. Aangezien dit probleem zich ongetwijfeld bij ook bij andere toekomstige klanten die internet via KPN hebben zal voordoen, ware het te overwegen ofwel de toekomstige klant een duidelijke beschrijving te verstrekken hoe het onderhavige probleem op te lossen dan wel de monteur te instrueren het probleem op te lossen. Vandaar de 2 voldoende in plaats van 2 goed beoordelingen Oisterwijk Datum: 17-10-2017
Hulp en advies